Thông báo về việc nhận chứng chỉ đào tạo

           
                

                  Chứng chỉ Chương trình đào tạo liên tục hình học thần kinh tổ chức tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 năm 2010 do Ban tổ chức phát hành đã sẵn sàng cấp cho các Bác sỹ tham dự đầy đủ từ ngày 15 và 16, các Bác sỹ chưa nhận trong buổi bế mạc chương trình vui lòng liên hệ và nhận Chứng chỉ tại Phòng cộng hưởng từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

                 Trước khi đến nhận xin liên hệ số điện thoại 08 38381148/ 38381149.