MRI Ổ BỤNG

 

 

MRI Nguyen Tri Phuong - MRI Nguyen Tri Phuong - Sự ra đời của kỹ thuật chụp hình ảnh MRI bằng việc giữ hơi thở và các bộ thu tín hiệu, MRI đã được ứng dụng phổ biến trong các ca khảo sát để đánh giá gan, thận, tuyến tụy

Các dịch vụ khác